Ansatte


Administrasjon

Andre Lillegaard

Daglig leder

75 56 54 42

Merete Jensen

Økonomisjef

75 56 54 53


Førtrykk

Espen Wiik

Kunderådgiver / kalkulatør

75 56 54 50

Ronny Hermann

Produksjonsansvarlig

75 56 54 48

Liv Danielsen

Grafisk designer

75 56 54 47

Hilde Kolberg

Grafisk designer

75 56 54 51


Trykkeri

Ivar Johansen

Avd. leder trykkeri

75 56 54 45

Reidar Josefsen

Trykker

75 56 54 40

Lill Johansen

Ferdiggjøring / utsending

75 56 54 45

Arild Jakobsen

Ferdiggjøring / varelevering

75 56 54 45