Filoversending


Innstillinger for PDF-filer:
For trykkefiler brukes følgende innstilling når du skal generere PDF: PDF/X-3:2002
Dersom du ikke har dette valget velger du: Press optimized


Huskeregler for dokumenter som skal trykkes
  • Generer PDF med riktig innstilling for trykk.
  • Passmerker er ikke nødvendig.
  • Ikke lag PDF-filen som oppslag.
  • Ikke bruk strektykkelse under 0,25 pt
  • Oppløsningen på bildene bør være minimum 300 dpi i 100 % størrelse.
  • Alle farger som er benyttet i dokumentet skal være i CMYK, eller i ønsket PMS-farge dersom det skal trykkes med spesialfarger.
  • Er det utfallende elementer på siden, skal disse ligge 3 mm utenfor netto sideformat. Grunnen til dette er at det ikke skal bli hvite kanter på trykksaken.
  • Gå nøye igjennom PDF-filen etter at den er opprettet og sjekk at alt er som det skal.

Våre fargeprofiler og hvordan du bruker disse:
ICC-knappICC-veiledning
Dra og slipp en eller flere filer for å laste opp.

For å sende inn skjema, må filen(e) være lastet opp først.